Monday, 11 December 2023 - 3 : 19 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“เศรษฐา “ทวีต หากเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ยัน ทำงานร่วมทหารได้เพื่อมุ่งสู่เป็นทหารมืออาชีพ

“เศรษฐา ทวีสิน” ทวีต ถึงพี่น้องที่อยู่ในเหล่าทัพ ยัน หากพรรคเพื่อไทย เป็นรัฐบาล ผมและพรรคมั่นใจ เราจะทำงานร่วมกับทหาร กองทัพ เพื่อมุ่งสู่เป็นทหารมืออาชีพ มีเกียรติ และประชาชนจะภูมิใจและให้เกียรติทหารไทยทุกคน

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2566 นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย โพสต์ทวิตเตอร์ ถึงพี่น้องที่อยู่ในเหล่าทัพอันเป็นเสาหลักของประเทศไทย

ผมมีความฝันที่เห็นบุคลากรในกองทัพของเรามีศักยภาพ มีเกียรติ มีความภาคภูมิใจ เทียบเท่ากับประเทศชั้นนำ ความมั่นคงของชาติ (National Security) เป็นเรื่องสำคัญที่ฝ่ายบริหารและกองทัพต้องทำงานร่วมกันให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

นโยบายพรรคเพื่อไทย เปลี่ยนการเกณฑ์ทหารเป็นระบบสมัครใจ เรามีแนวทางที่จะพูดคุยกับกองทัพถึงความจำเป็น มีการชี้แจงเหตุผล และบริหารให้ไม่ให้เกิดผลลบต่อความมั่นคงของประเทศ ในขณะที่จะไม่ทำอย่าง “สุดโต่ง” จนเกินไป อย่างที่มีหลายคนนำไปปล่อยข่าวอย่างผิดๆ

การปรับเปลี่ยนโครงสร้างนี้ จะทำให้สามารถนำงบบางส่วนไปพัฒนาการศึกษาสำหรับพี่น้องทหารให้มีวุฒิปริญญาที่หางานได้จริง ลงทุนสร้างการฝึกอาชีพ พัฒนาการฝึกและจัดหาจัดสรรยุทโธปกรณ์ใหม่ๆ ที่ทันกับโลกในปัจจุบัน

หากได้เป็นรัฐบาล ผมและพรรคเพื่อไทยมั่นใจว่าเราจะสามารถทำงานร่วมกับสถาบันทหาร กองทัพ เพื่อมุ่งสู่การเป็นทหารมืออาชีพ มีเกียรติ และประชาชนคนไทยจะภูมิใจและให้เกียรติทหารไทยทุกคน

© 2021 thairemark.com