Sunday, 10 December 2023 - 1 : 39 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

พาณิชย์โคราช จัดโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ ทั่วไทย”ลดค่าครองชีพ กระตุ้นศก.ในพื้นที่

วันนี้ ( 29 เมษายน 2566 ) ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา นายสามารถ สุวรรณมณี ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานโครงการ “พาณิชย์ลดราคา ออนทัวร์ทั่วไทย” จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 เมษายน 2566 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าครองชีพให้กับประชาชน รวมทั้ง กระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และมีการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้า และเสริมศักยภาพให้กับผู้ประกอบการและกลุ่มเกษตรกร

โดยนำสินค้าครัวเรือนที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตมาจำหน่ายในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป อาทิ หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 130 บาท , น่องไก่ติดสะโพก กิโลกรัมละ 60 บาท , ไข่ไก่ แผงละ 80 บาท , น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 18 บาท , น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 38 บาท ,ข้าวหอมมะลิ บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัม จำหน่ายถุงละ 110 บาท และข้าวขาว บรรจุถุงละ 5 กิโลกรัมถุงละ 75 บาท นอกจากนี้ ยังได้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้า เพิ่มช่องทางจำหน่ายและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้า OTOP / SMEs / Young Smart Farmer และผู้ค้าส่งค้าปลีก Supplier ในพื้นที่จังหวัดนคราชสีมา และต่างจังหวัด รวมกว่า 100 คูหา

นายศารุมย์ โหม่งสูงเนิน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการ เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น พ.ศ.2566 ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดนครราชสีมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าครองชีพในสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้ในราคาประหยัดมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กลุ่มเกษตรกร-ผู้ประกอบการให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วย

ซึ่งโครงการพาณิชย์…ลดราคา! ออนทัวร์ ทั่วไทย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดทั้งหมด จำนวน 4 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 จัดวันที่ 28-30 เมษายน 2566 ที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอชุมพวง , ครั้งที่ 2 จัดวันที่ 3-5 พฤษภาคม 2566 ที่สนามโรงเรียนบ้านโนนกุ่มมิตรภาพ อ.สีคิ้ว , ครั้งที่ 3 จัดวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอปากช่อง และครั้งที่ 4 จัดวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ หน้าที่ว่าการอำเภอพิมาย .

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา

© 2021 thairemark.com