Wednesday, 24 July 2024 - 12 : 14 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ประกอบการแพพัก จ.กาญจน์ หนุน ปลดล็อก แพ ตู้คอนเทนเนอร์ เต็นท์-กระโจม ดำเนินธุรกิจโรงแรมได้

จากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่…) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอปลดล็อกให้แพ ตู้คอนเทนเนอร์ เต็นท์-กระโจม ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายเล็กให้ประกอบธุรกิจโรงแรมได้

นายเอกฉัตร สุนทรหัทยา ประธานชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจอำเภอไทรโยค / กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนไทรโยค รีสอร์ท จำกัด / กรรมการหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า การที่ ครม.ปลดล็อก ‘แพ’ ประกอบธุรกิจโรงแรมได้ ตนมองว่าเป็นเรื่องที่ดี และเห็นด้วยอย่างยิ่ง เพราะในหลายประเทศการพักโรงแรม รีสอร์ท ในลักษณะอาคารหลายๆ รูปแบบเป็นเรื่องปกติ เช่น ในแคชเมียร์ ประเทศอินเดีย จะมีโรงแรมที่เป็นเรือลอยอยู่ในน้ำ หรือประเทศในยุโรปแถบสแกนดิเนเวีย ที่ไปดูแสงเหนือ หรือในแอฟริกา ที่ไปดูวิถีชีวิตสัตว์ หรือในตะวันออกกลาง ตามทะเลทรายต่างก็มีที่พักลักษณะกระโจม เต้นท์ ซึ่งเป็นเรื่องพื้นฐานของห้องพักในรูปแบบต่างๆ กันไปที่ทั่วโลกมี

จึงมองว่าการปลดล็อกจะสามารถทำให้ที่พักซึ่งปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบถูกต้องในการจะประกอบกิจการธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรม รีสอร์ท ได้ แต่ขอให้ทำตามสิ่งที่ภาครัฐกำหนดในเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัย เช่น ความแข็งแรงของที่พัก ระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล การบำบัดน้ำเสีย การจัดเก็บขยะ มีการตรวจสอบจากภาครัฐได้และให้มีวิศวกรควบคุมควบคู่ไปด้วยนั้น จะทำให้นักธุรกิจผู้ประกอบการท่องเที่ยวโรงแรม รีสอร์ท ในรูปแบบที่พักอาศัยอื่นๆต้องการเข้ามาอยู่ในระบบให้ถูกต้องตามกฎหมาย ที่สำคัญคือรัฐจะได้จัดเก็บภาษี และเข้าควบคุมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ก็จะทำให้มีรูปแบบที่พักใหม่ๆ รองรับและดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ให้เข้ามาพักตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดอื่นๆ ในประเทศไทย ได้ครอบคลุมทุกมิติทุกพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นการปลดล็อก ‘แพ’ ในครั้งนี้ จะช่วยกระตุ้นภาคธุรกิจในเรื่องของการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีศักยภาพในเรื่องของ ‘แพ’ เนื่องจากมีแม่น้ำหลายสาย ซึ่งสายหลัก ได้แก่ แม่น้ำแควน้อย แม่น้ำแควใหญ่ และแม่น้ำแม่กลอง และยังมีทะเลสาบขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ำเขื่อนศรีนครินทร์ และ อ่างเก็บน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งมีความสวยงามเป็นอย่างยิ่ง

โดยวิถีชีวิตของคนเมืองกาญจน์ในอดีต ก็เป็นชาวเรือชาวแพ ไม่ว่าจะเป็นการปลูกแพพักอาศัย การล่องแพขนส่งสินค้า หรือการค้าขายอยู่บนแพริมแม่น้ำ ฉะนั้นการนำแพพักมาทำเป็นห้องพักในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติและถูกต้องตามกฎหมาย นักลงทุนที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็สามารถที่จะลงทุนได้อย่างเต็มรูปแบบและยินดีที่จะเข้าสู่ระบบของภาครัฐ

ส่วนในภูมิภาคอื่นๆ ของประเทศ ก็จะมีที่พักในรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นถิ่นนั้นๆ แตกต่างกันไป ทำให้นักลงทุนกล้าที่จะลงทุนก่อสร้างในรูปแบบที่สวยงาม ปลอดภัย ถูกต้องตาม พ.ร.บ.โรงแรม ซึ่งก็จะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวในจังหวัดนั้นๆ ได้เช่นกัน ส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนสะพัดไปในการใช้จ่าย ทั้งภาคแรงงาน ภาคการเกษตร ภาคขนส่ง และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นปั้มน้ำมัน ร้านอาหาร ร้านของฝาก สินค้าชาวบ้าน สินค้าพื้นเมือง โอทอป ไกด์ มัคคุเทศก์ จึงเชื่อมั่นว่าการปลดล็อกในครั้งนี้นั้นจะช่วยทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นอย่างแน่นอน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี ส่วนใหญ่จะนิยมนอนพักแพเป็นหลัก ซึ่งมีแพพักสวยๆ ในหลากหลายรูปแบบ เป็นเอกลักษณ์ มีเสน่ห์เป็นความจำเพาะเจาะจงในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดอื่นๆ จะไม่มีที่พักที่เป็นแพลักษณะเช่นนี้ เนื่องจากลักษณะของแม่น้ำหรืออ่างเก็บน้ำในจังหวัดอื่นๆ อาจไม่เหมาะสมที่จะสร้างห้องพักเป็นแพพักลอยน้ำได้ จากอุปสรรคในเรื่องของภูมิศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ที่ไม่เอื้ออำนวย เช่น แม่น้ำมีความลึกไม่พอ แต่จังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีความจำเพาะเจาะจงและเหมาะสมในการสร้างแพพัก ประกอบด้วยตัวร่องน้ำ และสายน้ำที่มีน้ำใสสะอาด น้ำไหลตลอดทั้งปี ไม่มีช่วงแห้งขอดหรือน้ำลดต่ำลงจนถึงขนาดที่จะทำแพพักไม่ได้ และนักท่องเที่ยวยังได้ชื่นชมกับความงามของธรรมชาติป่าไม้ รวมทั้งอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่หลายแห่ง

ในส่วนของผู้ประกอบการแพ ประการแรกที่ภาครัฐได้มีนโยบายเบื้องต้นออกมา โดยระบุว่าจะต้องอยู่ในเขตพื้นที่ที่สามารถที่จะทำได้ เป็นเขตที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน หรือเป็นเขตที่รัฐอนุญาตให้เช่าพื้นที่ตรงนั้น หรืออนุญาตให้ประกอบพื้นที่ตรงนั้นเป็นกรณีพิเศษ ประการที่สอง ตัวแพต้องมีการกำหนดขนาดเบื้องต้นที่จะขออนุญาตได้ที่ชัดเจน อุปกรณ์ความปลอดภัยอย่างไรบ้าง เช่น ถังดับเพลิง เจ้าหน้าที่ดูแล การผูกแพยึดติดกับตลิ่ง ประการที่สาม การตรวจสอบการก่อสร้าง ต้องเป็นวิศวกรที่มีใบอนุญาต รัฐสามารถที่จะมาทำการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตการประกอบแพพัก และใช้ในการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมได้ ซึ่งหากทำทุกอย่างเป็นระบบ ตนเชื่อว่าผู้ประกอบการมีความยินดีที่จะลงทุน และทำให้ถูกต้องตามข้อกฎหมายทุกข้อ เพื่อให้ได้มาซึ่งการอนุญาตของรัฐ

ทั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีนอกจากจะมีสภาพภูมิประเทศเหมาะกับการประกอบการแพท่องเที่ยวอย่างมาก เนื่องจากแม่น้ำทุกสาย รวมทั้งทะเลสาบ มีน้ำตลอดทั้งปี ประกอบกับอยู่ใกล้กรุงเทพฯ อีกทั้งในปีหน้า (พ.ศ.2567) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่-กาญจนบุรี เปิดใช้งาน ก็จะยิ่งส่งเสริมในด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดมากขึ้นไปด้วย

สำหรับอำเภอไทรโยค มีผู้ประกอบการที่มีแพพัก ไม่ต่ำกว่า 50 ราย แต่ละแห่งจะมีห้องพักเริ่มตั้งแต่ 10 ห้อง ไปจนถึงกว่า 80 ห้อง รวมแล้วประมาณว่ามีไม่ต่ำกว่า 1,000 ห้อง ซึ่งถือว่าเป็น 1 ในอำเภอที่มีจำนวนแพพักมากเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัด เนื่องจากอำเภอไทรโยคมีพื้นที่ภูมิประเทศที่สวยงามสายน้ำไหลไปตามหุบเขาโตรกผาและเกาะแก่งกลางน้ำ น้ำตกไทรโยคใหญ่ไหลลงสู่แม่น้ำทำให้เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว ส่วนภาพรวมทั้งจังหวัดคาดว่ามีแพพักรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 3,000 ห้อง (ไม่รวมแพลาก-แพล่อง) ซึ่งถือว่า จังหวัดกาญจนบุรี อาจถือว่ามีแพพักที่มากที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้

ซึ่งหากปลดล็อกเรื่องแพได้ เชื่อว่าผู้ประกอบการพร้อมที่จะมีการก่อสร้างแพเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก และเมื่อนำแพทั้งหมดเข้าสู่ระบบได้ รัฐจะสามารถจัดเก็บภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อมได้ปีละนับร้อยล้านบาทเลยทีเดียว ซึ่งเป็นผลดีต่อภาครัฐทั้งทางภาษีและการควบคุมดูแลจัดการอีกด้วย จึงขอให้ภาครัฐได้ช่วยสนับสนุนเห็นชอบร่างกฏกระทรวงดังกล่าวเพื่อให้อาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมดังกล่าว (แพ ตู้คอนเทนเนอร์ เต็นท์-กระโจม) สามารถประกอบธุรกิจโรงแรมได้

โดย…ปิยรัชต์ จงเจริญ / กาญจนบุรี

© 2021 thairemark.com