Wednesday, 24 July 2024 - 7 : 08 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

หอการค้าไทย-จีน กระชับความสัมพันธ์ อัยการสูงสุดบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

นายณรงค์ศักดิ์ พุทธพรมงคล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย-จีน พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด และคณะผู้บริหารสำนักงาน อสส. เนื่องในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมหอการค้าไทย-จีน เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น องค์ความรู้ในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน

นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสที่ น.ส.นารี ตัณฑเสถียร ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการสูงสุด ซึ่งเป็นอัยการสูงสุดหญิงคนแรกของประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นมา และในโอกาสนี้ นายณรงค์ศักดิ์ ได้แสดงความยินดีกับผู้บริหารสำนักงานอัยการสูงสุดอีก 6 ท่าน ที่ได้เลื่อนตำแหน่ง

หอการค้าไทย-จีน เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทย และประเทศจีนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย และสานต่อภารกิจส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและจีนในทุกมิติ แล้ว หอการค้าไทย-จีน ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนแก่ผู้ประกอบการซึ่งเป็นสมาชิกหอการค้าไทย-จีน อีกด้วย นายณรงค์ศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติม

น.ส.นารี ตัณฑเสถียร อัยการสูงสุด กล่าวขอบคุณ นายณรงค์ศักดิ์และคณะกรรมการบริหาร หอการค้าไทย-จีน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมกล่าวว่า สำนักงานอัยการสูงสุด ก่อตั้งมา 130 ปี ในปีนี้ และหอการค้าไทย-จีน ก็ได้ก่อตั้ง 112 ในปีนี้ ทั้งสองหน่วยงานมีความสัมพันธ์ระหว่างกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน โดยสำนักงานอัยการสูงสุด มีบทบาทหน้าที่เป็นเสาหลักของกระบวนการยุติธรรม ในขณะที่หอการค้าไทย-จีน ส่งเสริมการทำธุรกิจของภาคเอกชน และส่งเสริมการพัฒนาความเจริญให้กับประเทศ สำนักงาน อสส. ยินดีสนับสนุนหอการค้าไทย-จีน เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติสืบต่อไป

© 2021 thairemark.com