Wednesday, 17 April 2024 - 6 : 43 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

จีดีพีไตรมาส 3 เกินคาดพุ่ง 4.5% รับอานิสงส์บริโภคเอกชน-ท่องเที่ยวฟื้น คาดปี 66 โต 3.5%

สศช.มั่นใจปี 66 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 3.5% ท่ามกลางเศรษฐกิจโลกถดถอย หลังจีดีพีไตรมาส 3/65 พุ่งเกินคาดที่ 4.5% จากการบริโภคเอกชน ท่องเที่ยวกลับมาฟื้นตัว ชี้ทั้งปี 65 ขยายตัว ได้ 3.2% ขณะที่ปี 66 ปริมาณการค้าโลกลดลง ส่งออกส่อโตแค่ 1% หันเร่งท่องเที่ยวและลงทุน

นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ไตรมาส 3 ปี 65 ขยายตัว 4.5% เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เร่งขึ้นจาก 2.3% และ 2.5% ในไตรมาสแรก และไตรมาส 2 ตามลำดับ ส่วนเมื่อรวม 9 เดือนแรก ขยายตัว 3.1% คาดการณ์ว่าทั้งปี 65 จะขยายตัว 3.2% เร่งขึ้นจาก 1.5% ในปี 64 ขณะที่เงินเฟ้อคาดอยู่ที่ 6.3% ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด 3.6% ของจีดีพี ส่วนแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 66 คาดขยายตัวในช่วง 3-4% โดยมีค่ากลางที่ 3.5%

“จีดีพีไตรมาส 3 ที่ขยายตัว 4.5% สูงเกินกว่าที่คาดไว้ เพราะการบริโภค ภาคเอกชนขยายตัว 9% สูงสุดรอบ 39 ไตรมาส การลงทุนภาคเอกชนขยายตัว 11% แต่การบริโภคภาครัฐ ติดลบ 0.6% ลดลงครั้งแรกรอบ 10 ไตรมาส เป็น ผลจากการลดลงของการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโควิด-19 และการลงทุนภาครัฐ ติดลบ 7.3% มูลค่าส่งออกสินค้า ขยายตัว 6.7% ประมาณส่งออกบริการ ประกอบด้วย สาขาท่องเที่ยวและขนส่ง ขยายตัว 87% สาขา ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร 53.6% สาขาขนส่ง 9.9% สาขาอุตสาหกรรม 6.3% สาขาการค้า 3.5% ส่วนสาขาก่อสร้าง ติดลบ 2.8% สาขาเกษตร ติดลบ 2.3% จากอุทกภัย”

เลขาธิการ สศช.กล่าวว่า เมื่อเทียบจีดีพีไตรมาส 3 ของไทยกับประเทศอุตสาหกรรมหลักต่างๆ พบว่าประเทศพัฒนาแล้ว สหรัฐฯ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ลดลงต่อเนื่อง ขณะที่กลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และกำลังพัฒนาบางส่วนขยายตัว โดยเฉพาะมาเลเซีย เวียดนาม ขยายตัวเร่งขึ้น 14.2% และ 13.7% ส่วนหนึ่งมาจากฐานของปีที่แล้วหดตัวจากการระบาดของโควิด-19 ส่วนเงินเฟ้อยังอยู่ระดับสูง ดอกเบี้ยนโยบายในสหรัฐฯ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ยังปรับขึ้นต่อเนื่อง มีเพียงญี่ปุ่นไม่ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย สำหรับความเสี่ยงในช่วงถัดไป ยังเป็นเรื่องเงินเฟ้อ ดอกเบี้ย และ ความขัดแย้งภูมิรัฐศาสตร์ที่กระทบราคาพลังงาน ขณะที่เศรษฐกิจจีนยังฟื้นตัวช้ากว่าคาด

“สศช.มีสมมติฐานปรับลดเศรษฐกิจโลกปีนี้ ขยายตัว 3.1% และปี 66 ขยายตัว 2.6% โดยสหรัฐฯ ปีนี้ขยายตัว 1.7% และปี 66 ที่ 0.7% สหภาพยุโรป ปีนี้ขยายตัว 2.4% และปี 66 ที่ 0.3% ปริมาณการค้าโลกลดลง จากเดิมเคยคาดว่าปีนี้ขยายตัว 4.3% แต่ ล่าสุดคาดขยายตัวได้ 4% และปี 66 ขยายตัว 2% น้ำมันดิบดูไบยังสูงที่ 85-95 เหรียญฯต่อบาร์เรล อัตราแลกเปลี่ยน 35.5-36.5 บาทต่อเหรียญฯ รายรับ ของนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 65 คาดอยู่ที่ 570,000 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยว 10.2 ล้านคน และปี 66 ที่ 1.2 ล้านบาท จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 23.5 ล้านคน บนสมมติฐานว่าทางการจีนผ่อนคลายมาตรการให้คนจีนเดินทางระหว่างประเทศได้ครึ่งหลังของปี 66”

สำหรับเศรษฐกิจปี 65 คาดขยายตัว 3.2% ปี 66 อยู่ที่ 3-4% โดยมีค่ากลางที่ 3.5% การบริโภคภาคเอกชน ปีนี้ 5.4% และปี 66 ที่ 3% การอุปโภค ภาครัฐบาล หดตัว 0.2% ในปีนี้ และหดตัว 0.1% ในปี 66 การลงทุนภาคเอกชนปีนี้ ขยายตัว 3.9% และปีหน้า 2.6% การลงทุนภาครัฐปีนี้หดตัว 0.7% และปีหน้าขยายตัว 2.4% มูลค่าส่งออก ปีนี้ขยายตัว 7.5% และปี 66 ขยายตัว 1% เงินเฟ้อ ปีนี้ 6.3% และปีหน้า 2.5-3.5% ดุลบัญชีเดินสะพัด ปีนี้ขาดดุล 3.6% และกลับมาขยายตัวปีหน้า 1.1% จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเพิ่มขึ้น

“ปัจจัยสนับสนุนสำคัญของเศรษฐกิจไทยจากนี้คือ การฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยว การเดินทาง ระหว่างประเทศของนักท่องเที่ยวทั่วโลก การขยายตัวการลงทุนของเอกชนและภาครัฐ ซึ่งปี 63-64 อนุมัติส่งเสริมการลงทุนค่อนข้างสูง หากเร่งให้เกิดการลงทุนปี 66 จะเป็นปัจจัยสำคัญให้เศรษฐกิจขยายตัวได้ ภาครัฐก็ต้องเร่งเบิกจ่ายตามเป้าหมาย”

© 2021 thairemark.com