Wednesday, 17 April 2024 - 3 : 28 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผ่านฉลุย! 11 รมต.ศึกซักฟอกครั้งสุด “บิ๊กป้อม” เสียงโหวตสูงสุดป 268 “จุรินทร์” ที่โหล่ 241 เสียง

ศึกซักฟอกครั้งสุดท้าย ’11 รมต.’ ฉลุย‘บิ๊กป้อม’ ได้ผลโหวตสูงสุด แซงหน้าประยุทธ์ ด้าน ‘จุรินทร์’ หัวหน้าปชป. กินบ๊วย

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ที่รัฐสภา ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มี นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่อพิจารณาลงมติในญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล จำนวน 11 คน หลังผ่านการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลมาแล้ว 4 วัน ผลปรากฏดังนี้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีคะแนนไว้วางใจ 256 ต่อ 206 งดออกเสียง 9 เสียง

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีคะแนนไว้วางใจ 241 ต่อ 207 งดออกเสียง 23

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีคะแนนไว้วางใจ 264 ต่อ 205 งดออกเสียง 3

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีคะแนนไว้วางใจ 268 ต่อ 193 งดออกเสียง 11

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคะแนนไว้วางใจ 245 ต่อ 212 งดออกเสียง 13

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีคะแนนไว้วางใจ 262 ต่อ 205 งดออกเสียง 5

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีคะแนนไว้วางใจ 249 ต่อ 205 งดออกเสียง 18

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีคะแนนไว้วางใจ 2 44 ต่อ 209 งดออกเสียง 17

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง มีคะแนนไว้วางใจ 249 ต่อ 204 งดออกเสียง 18

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีคะแนนไว้วางใจ 246 ต่อ 206 งดออกเสียง 20

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีคะแนนไว้วางใจ 243 ต่อ 208 งดออกเสียง 20

© 2021 thairemark.com