Tuesday, 5 March 2024 - 11 : 40 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ททท.เปิดโครงการ ‘Amazlng วิถึใหม่ @สมุทรสงคราม สมุทรสาคร’ลายแทงสายกิน-เที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ททท.สมุทรสงครามร่วมกับผู้ประกอบการเปิดโครงการAmazlng วิถึใหม่ @สมุทรสงคราม สมุทรสาคร”ลายแทงสายกิน-เที่ยวเพื่อสุขภาพเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกลับมาเฟื่องฟู

อรรถพล วรรณกิจ ผอ.ททท.สนง.สมุทรสงคราม

นายอรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม และ นาย กรณรงค์ ทองหนู นายกสมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย จัดทำ โครงการ “Amazlng วิถึใหม่ @สมุทรสงคราม สมุทรสาคร ***ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยได้เข้าร่วม เป็นจำนวนมาก

ดวงใจ คุ้มสอาด รองผอ.ททท. สนง.สมุทรสงคราม

เริ่มทริป ด้วย สายบุญ กราบองค์พระพุทธชินราชจำลอง พระบรมสารีริกธาตุ องค์พระบรมธาตุเกตุมวดี วัดเกตุมวดี สมุทรสงคราม#มหาชัยวัดบางตะเคียน ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณ อายุเก่าแก่400ปี ปฐมบทแห่งเมืองยักษ์ พร้อมคู่บารมี พระนางสุพรรณอัปสร Hi light วัดจุฬามณี กราบสักการะ หลวงพ่อเนื่อง ร่างกายสรีระ สังขาร ไม่เน่าเปื่อย ขอพรท้าวเวสสุวรรณ บารมีอันโด่งดัง ด้านโชคลาภ คนมากราบไหว้ เนืองแน่น # ” ชิลล์ทั้งปี …ที่สมุทรสงคราม
สายวัฒนธรรม สายสุขภาพ

อาจารย์ ทองอยู่ สุภวิทยากรณ์ที่ปรึกษา สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย เป็นตัวแทน สนท. มอบของที่ระลึก อรรถพล วรรณกิจ ผู้อำนวยการ ททท. สนง.สมุทรสงคราม

“หมู่บ้านเบญจรงค์ดินไก่ดี” เครื่องเบญจรงค์เขียนลวดลายด้วยมือ ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่งสมุทรสาคร# มหาชัย สายสุขภาพ “สวนมะนาวโห่ลุงศิริ ” ศูนย์เรียนรู้ จากมะม่วงหาวมะนาวโห่สาย อิ่ม กิน นอน “ลัมพวา อัมพวา
อาหารต้องเรียกว่าDelicious to eat ทุกเมนูอาหาร ที่พักครบครัน หลากหลายสไตล์ รวมทั้งห้องสัมมนา คาเฟ่ต์ กิจกรรม ดีๆ มีให้ ความรู้ เปิดโลก Social “เทคนิคถ่ายรูปด้วยมือถือ
เรียนรู้ รู้จัก App Snapseed App meitu

โดย อาจารย์ Same Yotuber สายท่องเที่ยว ให้ได้ไปต่อยอดในการนำเสนอ ภาพและโปรแกรมท่องเที่ยวต่อไป ปิดทริป ด้วย วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวิหาร ศักการะหลวงพ่อบ้านแหลม ช้อป ตลาดแม่กลอง ชมตลาดร่มหุบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม

“Amazing _วิถีใหม่ สมุทรสาคร”

“ชิลล็ทั้งปี…ที่สมุทรสงคราม”

TATSamutSongkham”

สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย( สนท.)

ในครั้งนี้ มีผู้ประกอบการนำเที่ยวไทยได้เข้าร่วม เป็นจำนวนมาก เริ่มทริป ด้วย สายบุญ กราบองค์พระพุทธชินราชจำลอง พระบรมสารีริกธาตุ องค์พระบรมธาตุเกตุมวดี วัดเกตุมวดี สมุทรสงคราม#มหาชัยวัดบางตะเคียน ขอพรจากท้าวเวสสุวรรณ อายุเก่าแก่400ปี ปฐมบทแห่งเมืองยักษ์ พร้อมคู่บารมี พระนางสุพรรณอัปสรHi light วัดจุฬามณี กราบสักการะ หลวงพ่อเนื่อง ร่างกายสรีระ สังขาร ไม่เน่าเปื่อย ขอพรท้าวเวสสุวรรณ บารมีอันโด่งดัง ด้านโชคลาภ คนมากราบไหว้ เนืองแน่น

” ชิลล์ทั้งปี …ที่สมุทรสงคราม

สายวัฒนธรรม สายสุขภาพ
“หมู่บ้านเบญจรงค์ดินไก่ดี” เครื่องเบญจรงค์เขียนลวดลายด้วยมือ ทรงคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง
สมุทรสาคร# มหาชัย
สายสุขภาพ “สวนมะนาวโห่ลุงศิริ ” ศูนย์เรียนรู้ จากมะม่วงหาวมะนาวโห่
สาย อิ่ม กิน นอน “ลัมพวา อัมพวาอาหารต้องเรียกว่า Delicious to eat ทุกเมนูอาหาร
ที่พักครบครัน หลากหลายสไตล์ รวมทั้งห้องสัมมนา คาเฟ่ต์
กิจกรรม ดีๆ มีให้ ความรู้ เปิดโลก Social “เทคนิคถ่ายรูปด้วยมือถือ
เรียนรู้ รู้จัก App Snapseed App meitu

โดย อาจารย์ Same Yotuber สายท่องเที่ยว ให้ได้ไปต่อยอดในการนำเสนอ ภาพและโปรแกรมท่องเที่ยวต่อไป
ปิดทริป ด้วย วัดบ้านแหลมหรือวัดเพชรสมุทรวิหาร ศักการะหลวงพ่อบ้านแหลม ช้อป ตลาดแม่กลอง ชมตลาดร่มหุบ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม

“Amazing _วิถีใหม่ สมุทรสาคร”

“ชิลล็ทั้งปี…ที่สมุทรสงคราม”

TATSamutSongkham”

สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย( สนท.)

© 2021 thairemark.com