Monday, 24 June 2024 - 11 : 16 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผบ.ตร.คำรามเอาจริงปราบเด็กแว้น!ใครแจ้งเบาะแสสู่การจับได้เอสไปเลย 3 พันบาท

ผู้ช่วย ผบ.ตร. เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ไขปัญหา “เด็กแว้น” และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งร้านแต่ง ร้านซ่อม ยุยงส่งเสริมให้มีการแข่ง ชี้ช่องใครแจ้งเบาะแสจับได้เอาไปเลย 3 พันบาท

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.2566 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผู้ช่วย ผบ.ตร. เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการแข่งรถในทางของเด็กและเยาวชน (เด็กแว้น) โดยใช้นโยบายบังคับใช้กฎหมาย ใน 4 มาตรการหลัก ได้แก่ มาตรการก่อนเกิดเหตุ มาตรการขณะเกิดเหตุ มาตรการสอบสวนขยายผลและ มาตรการเฝ้าระวังและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

พล.ต.ท.ประจวบ กล่าวว่า วันนี้ได้เรียกประชุมการปฏิบัติเพื่อป้องกันและปราบปรามการแข่งรถในทางและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับพื้นที่ที่มีสถิติการร้องเรียนและการจับกุมในปริมาณมาก ให้เร่งรัดกวดขันตรวจสอบการกระทำความผิดทุกช่องทาง ทั้ง ONLINE เช่น คลิปการแข่งรถ, การขับรถที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย, ร้านค้าออนไลน์ ฯลฯ และ ON GROUND เพิ่มความเข้มออกกวดขันตรวจตรา

แหล่งมั่วสุม จุดนัดหมาย สถานศึกษา ร้านจำหน่ายอะไหล่ ร้านซ่อมรถ ร้านดัดแปลงสภาพรถ ร้านแต่งซิ่ง โรงงาน และร้านขายท่อไอเสียที่ไม่ได้มาตรฐานฯ สอบสวนขยายผล ไปยังผู้สนับสนุน เช่น ผู้ผลิต ครอบครอง จำหน่าย ประกอบ ดัดแปลง ยุยงส่งเสริม สนับสนุนการแข่งรถในทาง แอดมินเพจ และกองเชียร์

พล.ต.ท.ประจวบ ระบุด้วยว่า ขอประชาสัมพันธ์ประชาชนผู้ให้ข้อมูลหรือเบาะแส ที่สามารถนำไปสู่การจับกุมความผิดแข่งรถในทาง ในช่องทางต่างๆ เช่น ศูนย์ 191, สายด่วน 1599, ศูนย์โซเชียลมีเดีย ศปก.ตร. ฯลฯ จะได้รับค่าตอบแทน รายละ 3,000 บาท ปัจจุบันมีประชาชนให้ข้อมูลหรือเบาะแสได้รับค่าตอบแทนแล้ว 23 ราย เป็นเงิน 69,000 บาท เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนและสังคมต่อไป

© 2021 thairemark.com