Tuesday, 16 July 2024 - 4 : 36 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เดินหน้าพัฒนาไผ่ไทย-บริหารจัดการเพื่อเชิงพาณิชย์-กระตุ้นเศรษฐกิจครบวง

สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้า อาเซียน-จีน ประชุมแนวทางพัฒนาไผ่ไทยและการเตรียมความพร้อมในการจัดการ ไผ่ครบวงจรในแนวทาง Social Enterprise

นายธนกร รัชตานนท์ นายกสมาคมพัฒนาไผ่ไทย พร้อมด้วย นายภูธร เชี่ยววิริยะกุล กรรมการสมาคมพัฒนาฝ่ายไทย,นายวิจิตร หยาง นายกสมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้าอาเซียน-จีน มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์ พรรณสกุลวัฒน์ ที่ปรึกษาสมาคม ส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้า อาเซียน-จีน เข้าร่วมหารือ แนวทางพัฒนาไผ่ไทยและการเตรียมความพร้อมในการจัดการ ไผ่ครบวงจรในแนวทาง Social Enterprise

ทั้งนี้การประชุมครั้งนี้ได้ข้อสรุปเบื้องต้นร่วมกันจะดำเนินการบริหารจัดการให้ทุกฝ่าย ในสมาคมวิสาหกิจชุมชน องค์กรต่างๆให้เป็นเอกภาพ พร้อมให้สมาคมส่งเสริมเศรษฐกิจและความร่วมมือการค้า อาเซียน-จีน เป็นแกนนำ ทั้งให้การสนับสนุนรวบรวมผู้ประกอบการไผ่ทุกสมาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นปึกแผ่น และร่วมดำเนินการให้โครงการ ความร่วมมือครั้งนี้เป็นรูปธรรม โดยเร็ว

© 2021 thairemark.com