Thursday, 25 July 2024 - 10 : 41 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

‘ออร์กานิค เวย์’วางยุทธศาสตร์จัดทีมตลาดดันบ.ลูกบุกไทย-อาเซียน

“ออร์กานิค เวย์ คอร์ปอเรชั่น” วางยุทธศาสตร์บุกตลาดใหม่ จัดทีมการตลาดดึงคนรุ่นใหม่ GEN Y และ GEN Z ร่วมทีมบริหาร ดันบริษัทลูก “ ออร์กานิค เวย์ อินโนเวชั่น” ขับเคลื่อนภารกิจ ส่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากงานวิจัยทางด้านการบำรุงพืชและดินสู่ตลาด เผยหัวเรือใหญ่รับไม้ต่อภารกิจ นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง “จิรญา ภูมิรัตนประพิณ” รับบทบาท CEO นำทีมการตลาดขยายงานทั้งไทยและอาเซี่ยน

นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช ประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์อุตสาหกรรม บริษัท ออร์กานิค เวย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ORGANIC WAY CORPORATION LTD.) เปิดเผยว่า บริษัทได้ประกาศเปิดตัว บริษัทลูกคือ บริษัทออร์กานิค เวย์ อินโนเวชั่น จำกัด (Organic Way Innovation Ltd.) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นมาเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยที่สำเร็จเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์หรือเครื่องหมายการค้า “ออร์กานิค เวย์” (OrganicWay) สู่ตลาดทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซี่ยน โดยจัดตั้งทีมการตลาด ซึ่งดำเนินการภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือและการเป็นหุ้นส่วนหลักทางธุรกิจ ในการทำการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทออร์กานิค เวย์ อินโนเวชั่น มี นางสาวจิรญา ภูมิรัตนประพิณ นักธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรง GEN Y  เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารและการตลาด รับบทบาทในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือ CEO ซึ่งต่อจากนี้ บริษัทออร์กานิค เวย์ อินโนเวชั่น จะเป็นผู้ขับเคลื่อนนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ผ่านการพัฒนาวิจัยร่วมกับหลายหน่วยงานและผ่านการผลิตโดยบริษัทแม่ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย USDA, EU Organic, JAS Organic ,IFOAM INPUTS และ Organic Thailand  ออกสู่ตลาด

“ออร์กานิค เวย์ จะทำให้เกษตรกรที่นำผลิตภัณฑ์ของเราไปใช้ มีผลผลิตที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย สามารถใช้บันทึกเป็นปัจจัยผลิตพืชเตรียมการสู่การตรวจรับรองแปลงในระบบเกษตรปลอดภัยจนพัฒนาสู่แปลงเกษตรอินทรีย์ได้ ซึ่งทุกฟาร์มสามารถใช้ได้ และหากมีการนำไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อภาคเกษตรกรรมในการส่งออกเท่านั้น แต่จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มคุณภาพผลผลิตซึ่งจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้น และจะมั่นใจได้ว่านวัตกรรมการทำเกษตรอินทรีย์สุดล้ำนั้น มีครบจบที่ Organic Way Innovation ”

นายวชิระวิชญ์ จารุพัฒนวาณิช กล่าวต่อว่า การคิดค้นวิจัยพัฒนานวัตกรรมของ ออร์กานิค เวย์ นั้นจะส่งผลดีต่อเนื่องในอีกหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข ความมั่นใจของผู้บริโภคในประเทศ หรือแม้แต่เพื่อการส่งออกเนื่องจากตามข้อกำหนดต้องไม่มีสารเคมีตกค้าง ซึ่งการขับเคลื่อนในครั้งนี้ถือได้ว่าทางกลุ่มบริษัทฯ ได้สนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตามแนวทาง BCG MODEL ให้เกิดผลสำเร็จในวงกว้างมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญนวัตกรรมนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่น สร้างความสุขและความมั่นใจให้ผู้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
www.OrganicWay.co.th

© 2021 thairemark.com