Thursday, 25 July 2024 - 10 : 40 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผวจ.ชลบุรี เปิดสามัคคีฟาร์ม เพาะปลูกต้นกัญชงเชิงพาณิชย์-อุตสาหกรรมด้านอาหาร

ชลบุรี-ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดฟาร์ม สามัคคีฟาร์ม เพื่อเพาะปลูกต้นกัญชงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมด้านอาหาร เครื่องสำอางค์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่เจ้าของทุ่มทุนกว่า 500 ล้านบาท เป็นโครงการนำร่อง

นายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดฟาร์ม สามัคคีฟาร์ม ที่ฟาร์ม สามัคคีฟาร์ม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเรือเอก สุรพล คุปตะพันธ์  ประธานกรรมการบริหารฟาร์มสามัคคีฟาร์ม ดร.ณัฐชยา คุปตะพันธ์ ประธานวิสหกิจชุมชนเชิงเขาหมอน และคณะผู้บริหารฟาร์มสามัคคีฟาร์ม ว่าที่พันตรี ชาติชาย ศรีโพธิ์อ่อน นายอำเภอสัตหีบ นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี. นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ นายยศวัฒน์ ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรีตำบลเกล็ดแก้ว  นายอมตะ ใคร่ครวญ นายก อบต.พลูตาหลวง  คณะคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆให้การต้อนรับ

จากนั้น นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยพลเรือเอก สุรพล คุปตะพันธ์  ประธานกรรมการบริหารฟาร์มสามัคคีฟาร์มและคณะผู้บริหารฟาร์มสามัคคีฟาร์ม คณะคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆได้ร่วมกันปลูกต้นกัญชงในโรงเพาะเลี้ยง และได้เป็นประธานตัดดอกกัญชงเพื่อนำดอกไปสกัดสาร CBD แบบทั้ง Isolate และ Full Spectrum อีกด้วย  นอกจากนี้นายภัครธรณ์ เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ยังเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOUและMOA ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา กับวิสาหกิจชุมชนเชิงเขาหมอน และบริษัทสามัคคีฟาร์มจำกัด เพื่อการศึกษา คิดค้น พัฒนาต่อยอด ผลิตผลของกัญชง กัญชา เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

สำหรับ ฟาร์มสามัคคีฟาร์ม ตั้งอยู่ ณ บ้านเกล็ดแก้ว ต.บางเสร่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี บนพื้นที่ดินประมาณ 200 ไร่เศษ โดยมีแผนการปลูกกัญชง ทั้งสิ้น 35 โรงเรือน พื้นที่แต่ละโรงเรือน ประมาณ 1,375 ตารางเมตร เป็นฟาร์มเพาะปลูกต้นกัญชงเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมที่มีการขอใบอนุญาตผลิตปลูกจากองค์การอาหารและยาอย่างถูกต้อง  มีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกต้นกัญชง เพื่อนำดอกไปสกัดสาร CBD แบบทั้ง Isolate และ Full Spectrum เพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้านอาหาร เครื่องสำอางค์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

 ฟาร์มสามัคคีฟาร์ม ดำเนินการปลูกต้นกัญชง ในรูปแบบเกษตรอินทรีย์ ปลอดจากสารเคมี เป็น Organic 100%  โดยมีแนวคิดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นภัยต่อมนุษย์ เป็นการปลูกแบบ Green House ด้วยระบบ Evap ควบคุมอุณหภูมิ และความชื้น โดยมีศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นที่ปรึกษาด้านการเพาะปลูก และมีรองศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย พุทธวงศ์ อาจารย์สาขาเคมีอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นที่ปรึกษาด้านเคมีอินทรีย์

ทั้งนี้ รัฐบาลมีแผนดำเนินการถอดพืชกัญชา และกัญชง ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ฟาร์มสามัคคีฟาร์ม มีแนวคิดในการพัฒนาให้เป็นศูนย์กลาง ของศูนย์ฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ การศึกษาด้านการรักษาสุขภาพ การทำการเกษตรอินทรีย์ และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในพื้นที่ภาคตะวันโดยทุ่มทุนในการดำเนินการในครั้งนี้เบื้องต้น กว่า 500 ล้านบาท 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  รายงาน

© 2021 thairemark.com