Friday, 14 June 2024 - 5 : 24 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ซัคเซสมอร์ร่วมเวทีเกษตรมหัศจรรย์ วันเส้นทางเศรษฐี “ทางเลือก” สู่ “ทางรอด”เกษตรกรไทย

ซัคเซสมอร์ ร่วมเวทีเสวนาในเครือมติชนจากความร่วมมือของเทคโนโลยีชาวบ้าน และเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ในงาน “เกษตรมหัศจรรย์ วันเส้นทางเศรษฐี” กับ “ทางเลือก” และ “ทางรอด” ให้เกษตรกรและเอสเอ็มอี ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2564

คุณนพกฤษฏิ์ นิธิเลิศวิจิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCM ผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ในการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ขึ้นพูดในหัวข้อ “รู้แล้วรวย ฮีโร่ SMEs กู้วิกฤตไปต่อแบบไม่มีร่วง” โดยเส้นทางเศรษฐีออนไลน์ เพื่อปลุกพลัง สร้างทางรอด SMEs การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเผยแพร่และสร้างความตระหนักในคุณค่าของ SMEs และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นในด้านคุณค่าสินค้าเกษตรไทยให้แพร่หลายออกไป

พร้อมนำผลิตภัณฑ์ ทรานส์ฟอร์ม พลัส และ ทรานส์ฟอร์ม ออย ตัวช่วยที่จะปรับคุณสมบัติของดินให้เหมาะสมก่อนการเพาะปลูก ผลิตภัณฑ์ปรับปรุง ฟื้นฟูดินเสีย และเพิ่มผลผลิตเป็นเพื่อนคู่ใจเกษตรกร ซัคเซสมอร์ มุ่งสร้างสังคม Wellness & Well-Being ตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์เพื่อคุณภาพชีวิต และสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนเพื่อความสำเร็จร่วมกัน

© 2021 thairemark.com