Thursday, 20 June 2024 - 2 : 49 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ขอนแก่นร้อนตับแตกโคให้นมน้อยกระทบกับผู้เลี้ยงวัวนมรุนแรง

เกษตรกรผู้เลี้ยงโคน บ้านเนินทอง ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ต่างได้รับผลกระทบจากนมวัวที่ลดลง อันมีผลมาจากสภาพอากาศร้อนที่ร้อนจัดอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ เนื่องจากวัวเครียด กินอาหารได้น้อย

นายเพลิน นามสีฐาน อายุ 54 ปี เจ้าของราตรีฟาร์ม กล่าวว่า จากสภาพอากาศที่ร้อนส่งผลให้วัวมีความเครียด กินอาหารได้ทำให้ปริมาณน้ำนมแต่ละวันลดน้อยลงไปด้วย จากเดิมเคยได้ 100% จะลดลงมา 10% ซึ่งผลผลิตที่ลดลงทำให้รายได้แต่ละวันลดลงตามด้วยแต่เป็นช่วงระยะเวลาสั้นๆ คือช่วงเดือน มี.ค.-ส.ค.

“ปีนี้ถือว่าดีเพราะเวลาอากาศร้อนจัดจะมีอากาศเย็นแทรกมาเรื่อยๆทำให้วัวกินอาหารได้ตามปกติแล้วกลับมสมีน้ำนมที่เยอะเหมือนเดิม ช่วงนี้ราคาน้ำนมถือว่าปรับราคาขึ้นมา 2.25 บาท เป็น 21.50 บาท เป็นราคาราคากลางที่รัฐบาลกำหนด ที่ฟาร์มอยู่ที่ กิโลกรัมละ 22.70 บาท เพราะว่าเป็นราคาของทางสหกรณ์โคนมขอนแก่นราคาขึ้นอยู่กับคุณภาพนมด้วย แต่ช่วงที่ปรับราคาขึ้นแต่ผลิตน้อยลง อาหารยังมีราคาสูงทำให้ต้องเฉลี่ยรายได้ในช่วงนี้”

ขณะทีนายคำพันธ์ ไชยหัด ประธานกรรมการสหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด กล่าวว่า อากาศร้อนทำให้น้ำนมของสมาชิกสหกรณ์ลดลงแต่ก็ไม่มีผลกระทบกับสหกรณ์เพราะปริมาณนมมีพอที่จะส่งคู่ค้าและเพียงพอที่จะผลิตนมโรงเรียน นมที่สหกรณ์ไม่ได้ขาดเพราะนมของสมาชิกช่วงหน้าหนาวจะมีปริมาณเกินโคตาของสหกรณ์แต่ช่วงนี้ระยะลดต่ำลงมายังสามารถบริหารจัดกสรได้ตามต้องการไม่มีปัญหาสำหรับสหกรณ์โดยรวมมีน้ำนมเกินอยู่แล้ว ที่เหลือเป็นสมาชิกสหกรณ์ส่งนมอยู่ตอนนี้ 89 ราย

“สมาชิกจริงๆมีอยู่ 130 ราย หยุดพักส่งนมไป 30-40 ราย เนื่องจากเจอปัญหาเรื่องต้นทุนอาหารในช่วงสงครามยูเครน รัฐเซีย เป็นต้นมาทำให้มีผลกระทบอย่างมากสมาชิกเลี้ยงไม่ไหวและช่วงที่เป็นโรคระบาดก็ให้ผลผลิตน้อยลงแต่ค่าใช้จ่ายยังเหมือนเดิมแต่ผลผลิตลดลง ช่วงนี้สมาชิกส่งนมให้สหกรณ์อยู่ที่วันละ 25 ตัน จากเดิมเมื่อปี 2560 เคยส่งวันละ 50 ตัน ช่วงนี้ถือเป็นช่วงที่มีปริมาณต่ำสุดแล้ว คาดว่าไม่น่าจะต่ำลงกว่านี้”

© 2021 thairemark.com