Wednesday, 17 April 2024 - 7 : 24 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เกษตรกรขอนแก่นแห่พักชำระหนี้แล้วกว่า 3 หมื่นราย

ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรและบุคคลที่มีสถานะเป็นหนี้ปกติและหนี้ค้างชำระที่มีต้นเงินคงเป็นหนี้ทุกสัญญารวมกัน ไม่เกิน 300,000 บาท ซึ่ง ขณะนี้ ธ.ก.ส. ได้เปิดระบบการแจ้งความประสงค์และตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา โดยพบว่า หลังจากเปิดรับลงทะเบียนไป 1 สัปดาห์ พบว่ามีเกษตรกรชาวขอนแก่นสนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 3,000 ราย ซึ่ง ธ.ก.ส.ขอนแก่นตั้งเป้ามีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 95%

นายประพจน์ เลิศศิริวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.ขอนแก่น กล่าวว่า ตั้งแต่เปิดรับลงทะเบียนมีประชาชนแจ้งความประสงค์มาทางแอปพลิเคชั่นประมาณ 5 % หรือประมาณ 3,000 คน ซึ่งจากข้อมูลพบว่าขอนแก่นมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าโครงการทั้งหมด 61,000 ราย ซึ่งทางจังหวัดได้มีแผนที่จะเข้าไปประชาสัมพันธ์ทางหน่วยราชการและทางอำเภอและทางเครือข่ายกลุ่มลูกค้ามีการวางแผนจะออกไปตามชุมชนหมู่บ้านเพื่อทำความเข้าใจเพราะเป็นโครงการใหม่ซึ่งมีความแตกต่างจากโครงการที่ผ่านๆมา

“ปีนี้จะมีการแจ้งความประสงค์ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile โครงการพักชำระหนี้ในปีนี้ลูกค้าจะต้องสมัครใจเข้าโครงการเอง โดยการสมัครจะเริ่มโครงการ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา จะสิ้นสุดการรับสมัครวันที่ 31 ม.ค. 2567 หลังจากนั้นจะมีการนัดหมายเกษตรกรไปเพื่อประเมินความสามารถในเรื่องการชำระหนี้เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่แท้จริงเมื่อเสร็จสิ้นโครงการพักชำระหนี้ 3 ปี จะสามารถออกจากโครงการและสามารถชำระหนี้ได้”

นานประพจน์ กล่าวว่าภายใน 3 ปีที่พักชำระหนี้ทางรัฐบาลจะช่วยเรื่องของดอกเบี้ยใหม่ ส่วนดอกเบี้ยเก่าทางเกษตรกรต้องยังรับภาระ ทาง ธ.ก.ส. จะไปประเมินความสามารถเรื่องของรายได้รายจ่าย เรื่องการลงทะเบียนไม่รู้สึกหนักใจในการลงทะเบียนโดยแค่หวังว่าเมื่อสิ้นโครงการแล้วเกษตรกรกรสามารถชำระหนี้ได้นั่นคือจุดประสงค์ ตั้งเป้าไว้เกษตรกรจะเข้าร่วมโครงการประมาณ 95% อีก 5% อาจจะไม่มีความประสงค์ที่จะเข้าโครงการเพราะมีความสามารถในการชำระหนี้ได้

© 2021 thairemark.com