Thursday, 23 May 2024 - 4 : 47 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ผู้ว่าฯชลบุรีร่วมกิจกรรมปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อสืบสานภูมิปัญญาการเกษตร

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 16 สิงหาคม 2566 ณ แปลงนาบ้านหนองเกตุใหญ่ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่น อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายพิสิษฐ์ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

จังหวัดชลบุรี จัดโครงการปลูกข้าววันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ อนุรักษ์ภูมิปัญญา อาชีพทำนาในท้องถิ่น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2566 ซึ่งแสดงออกถึงความจงรักภักดี เป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเป็นการสืบสานประเพณี ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น อาชีพทำนา ให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ต่อไป

© 2021 thairemark.com