Wednesday, 29 May 2024 - 1 : 07 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ปศุสัตว์อำนาจเจริญเตือนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดในโคและกระบือช่วงฤดูฝน

นายสัตวแพทย์อภิชาติ ภะวัง ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ เตือนภัยเกษตรกรให้เฝ้าระวังโรค โคและกระบือในช่วงฤดูฝน ด้วยขณะนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงฤดูฝนและมีสภาวะอากาศที่แปรปรวน ภูมิอากาศเย็น และมีความชื้น อาจจะส่งผลให้สัตว์ของเกษตรกรเครียด อ่อนแอ และมีโอกาสติดเชื้อโรคต่างๆได้ง่าย อีกทั้งสภาพอากาศ ยังมีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแมลงพาหะ รวมถึงการคงอยู่ของเชื้อก่อโรคในสิ่งแวดล้อมได้ยาวนานขึ้น จึงทำให้มีโอกาส พบการระบาดของโรคและสร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติกซีเมีย (โรคคอบวม) โรคลัมปีสกิน โรคไข้ขาแข็งและโรคแอนแทรกซ์ ซึ่งเชื้อโรคดังกล่าวสามารถแพร่กระจาย เข้าสู่ฟาร์มผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การเคลื่อนย้ายสัตว์ ยานพาหนะ และบุคคล รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

ดังนั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคแพร่ระบาดมากขึ้น และป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงโคและกระบือ จึงขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกร ดังนี้

  1. เป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง ค้นหาสัตว์ป่วย ตายผิดปกติ หากพบว่า สัตว์แสดงอาการป่วย ได้แก่ ซึม น้ำลายไหล ไม่กินอาหาร ไรกีบมีแผล แดง อักเสบ ขากะเผลก เจ็บขา มีตุ่มนูนตามผิวหนัง แม่พันธุ์แท้งลูก อาการของระบบทางเดินหายใจ ตายเฉียบพลันและเลือดสีคล้ำ ไม่แข็งตัวไหลออกทางปาก จมูกและทวารหนัก ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอทราบทันที เพื่อเข้าดำเนินการตรวจสอบสาเหตุ และควบคุมโรคโดยเร็ว
  2. เข้มงวดมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่อป้องกันการนำโรคเข้าฟาร์ม ดังนี้

2.1 ห้ามบุคคลภายนอกเข้าฟาร์มหรือโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ หากจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นรองเท้าบู๊ทที่ใช้เฉพาะภายในฟาร์ม และเดินผ่านอ่างน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนเข้าบริเวณพื้นที่เลี้ยงสัตว์
2.2 ห้ามยานพาหนะทุกชนิด เช่น รถรับซื้อสัตว์ รถขนอาหารสัตว์ รถรับซื้อมูลสัตว์เข้าภายในฟาร์มโดยเด็ดขาด หากจำเป็นต้องพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้รถดังกล่าวอยู่ไกลจากสถานที่เลี้ยงสัตว์ให้มากที่สุด
2.3 ล้างทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคอุปกรณ์ต่างๆก่อนนำเข้าฟาร์ม
2.4 เลือกซื้อพืชอาหารสัตว์จากแหล่งที่เชื่อถือได้ว่าไม่มีการระบาดของโรค
2.5 ปรับฟาร์มให้โปร่งโล่ง กำจัดสิ่งปฏิกูลและแหล่งเพาะพันธุ์แมลงพาหะในฟาร์มอย่างสม่ำเสมอ

  1. สัตว์ในฟาร์มที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวมและโรคลัมปีสกิน ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ ปศุสัตว์อำเภอหรือปศุสัตว์จังหวัด เพื่อดำเนินการฉีดวัคซีนให้สัตว์ของเกษตรกร

ปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญกล่าวเพิ่มเติมว่า ฤดูฝนอากาศแปรปรวน สัตว์เครียด อ่อนแอ และติดโรคได้ง่าย จึงขอเตือน กับเกษตรกรให้เฝ้าระวังโรคระบาดในโคและกระบือ ทั้งโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม โรคลัมปี สกินและโรคแอนแทรกซ์ ซึ่งทำให้สัตว์ตายและเสียหายรุนแรง ขอให้สังเกตอาการโคและกระบือของท่าน หากพบสัตว์ป่วย ตายผิดปกติ ห้ามผ่าซากโดยเด็ดขาด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที เพื่อจะได้เร่งดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน หรือหากมีข้อสงสัย และต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท้องที่ หรือโทรศัพท์ 0-4552-5650 , https://pvlo-ano.dld.go.th

“ครอบครัวปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ”

โดย…ภาพ/ ข่าว-ทิพกร หวานอ่อน ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดอำนาจเจริญ รายวาน

© 2021 thairemark.com