Thursday, 23 May 2024 - 4 : 37 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สวนกุยช่ายขาวแหล่งใหญ่ขอนแก่น เจอดินเค็มต้องไถทิ้ง วอนรัฐช่วยเหลือเร่งด่วน

ขอนแก่น-เกษตรกรผู้ปลูกกุยช่ายขาวแหล่งใหญ่ขอนแก่น ประสบปัญหาดินเค็ม ตัดใจไถแปลงทิ้ง ปลูกพืชชนิดใหม่ทดแทน วอนหน่วยงานภาครัฐช่วยเหลือด่วน

ชาวบ้านนาเพียง ม.4 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นแหล่งปลูกกุยช่ายขาวแหล่งใหญ่ของจังหวัดขอนแก่นกำลังประสบปัญหาดินเค็มไม่สามารถปลูกกุยช่ายได้เหมือนเดิม จึงหันไปปลูกพืชอย่างอื่นทดแทน ทำให้สูญเสียรายได้อย่างมาก และต้องการให้หน่วยงานด้านการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในระยะนี้

นายจำรูญ วงษ์ละคร อายุ 59 ปี 64 บ้านนาเพียง ม.4 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เกษตรกรผู้ปลูกกุยช่าย ขาว กล่าวว่า ดินที่ใช้ในการปลูกกุยช่ายที่ผ่านมาประสบปัญหาน้ำท่วมทำให้ดินเสีย ทำให้ขณะนี้เท่าที่สังเกตเกษตรกรที่ปลูกกุยช่ายในหมู่บ้านเหลือไม่กี่รายที่สามารถปลูกได้และมีผลผลิตออกขาย ส่วนที่เหลือปลูกไม่ขึ้นหรือ บางครั้งขึ้นก็ไม่สวยและเปื่อยตาย

“พอกุยช่ายปลูกไม่ได้จึงหันมาปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน ถ้าเป็นหน้าหนาวจะเป็นกะหล่ำปลี ผักกวางตุ้ง มะเขือ พริก หมุนเวียนกันไป ซึ่งบ้านนาเพียงแห่งนี้เป็นแห่งปลูกกุยช่ายแหล่งใหญ่ของขอนแก่นที่เริ่มปลูกกันมาตั้งแต่ปี 2539 ปีนี้ไม่มีผลผลิตไปขายเสียรายได้จำนวนมาก”

นายจำรูญ กล่าวต่ออีกว่า ก่อนหน้านี้ปลูกกุยช่ายเต็มพื้นที่ 1 ไร่ ขายได้ครั้งละหลายกิโลกรัมแต่ปีนี้ปลูกไม่ขึ้นจึงไถ่แปลงทิ้ง เหลือปลูกขึ้นอยู่ไม่กี่แปลง อย่างไรก็ตามจากการสังเกตที่ปลูกกุยช่ายไม่ประสบผลสำเร็จในปีนี้เนื่องจาก ดินเค็มและสภาพอากาศที่ร้อนเกินไป จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตรเกษตรเข้ามาให้ความรู้กับชาวบ้านในพื้นที่เพาะปลูก ถ้ายังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือเกษตรกรเป็นการเร่งด่วน เนื่องจากกุยช่ายเป็นพืชรายได้หลักของหมู่บ้านมาหลายสิบปีจึงอยากให้ช่วยเหลือกับชาวบ้านในระยะนี้ด้วย

โดย…ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ/นครราชสีมา

© 2021 thairemark.com