Wednesday, 29 May 2024 - 12 : 10 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เกษตรอ.มหาชนะชัยลงพื้นที่เยี่ยมและติดตาม อส.เกษตรสร้างรายได้วันละ 4-5พัน​ จากขายกล้าข้าวในถาดสำหรับรถดำนา

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.66 ที่บ้านคุ้ม หมู่ที่ 6 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร นายอำนาจ ยงยืน รักษาการเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรได้ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนการเพาะกล้าข้าวในถาดเพาะกล้าสำหรับรถดำนาของนายวิษณุ เศรษฐรักษ์ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านซึ่งได้ทำการเกษตรโดยการเพาะกล้าข้าวในถาดเพาะสำหรับรถดำนาเพื่อจำหน่ายตามออเดอร์ที่สั่งจองโดยผู้สั่งจองต้องนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาเอง โดยเมล็ดพันธุ์ข้าว 1 กระสอบ สามารถเพาะกล้าในถาดได้ 120 ถาด หรือสามารถดำนาได้ 3 ไร่ คิดราคาค่าเพาะกล้าในอัตราถาดละ 12 บาท ผลิตกล้าถาดทั้งนาปีและนาปรัง

นายอำนาจ ยงยืน รักษาการเกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธรเปิดเผยว่าจากการสอบถามข้อมูลคุณวิษณุ ทราบว่าใน 1 วัน สามารถผลิตต้นกล้าในถาดได้ประมาณ 400 – 500 ถาด/วัน หรือคิดเป็นรายได้ต่อวันประมาณ 4,800 – 6,000 บาท โดยใช้แรงงาน 4 คน/วัน ลูกค้าที่สั่งจองมีทั้งในจังหวัดยโสธร และจังหวัดใกล้เคียง เช่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ เป็นต้น และในช่วงนี้มีออเดอร์สั่งผลิตจำนวนมากแต่หากผู้สนใจก็สามารถสอบถามหรือสั่งจองได้ที่ คุณวิษณุ เศรษฐรักษ์ เบอร์โทรศัพท์ 061-2041150 ได้ทุกวัน

© 2021 thairemark.com