Friday, 24 May 2024 - 1 : 27 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

กรมการข้าวหนุนชาวนากาญจนบุรี-ราชบุรี ปลูกข้าวรักษ์โลก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

“ณัฏฐกิตติ์” อธิบดีกรมการข้าว เยือนเมืองกาญจน์ และราชบุรี เยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชน แนะชาวนาปลูกข้าวรักษ์โลก ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว นำทีมผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมการข้าว จากศูนย์วิจัยข้าวราชบุรี และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ ลงพื้นที่ จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ข้าวชุมชนโดยได้ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้าวชุมชน ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี และศูนย์ข้าวชุมชนบ้านเขานม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยมีประธานศูนย์ข้าวชุมชนทั้ง 2 แห่ง ให้การต้อนรับ

อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อรับทราบถึงข้อมูลการดำเนินงาน และรับฟังถึงปัญหาอุปสรรคที่เกษตรกรกำลังประสบ พร้อมกันนี้ยังนี้ได้เชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model ซึ่งก็คือการปลูกข้าวปลอดภัย ไร้สารเคมี โดยแนะให้ใช้จุลินทรีย์ในการปลูกและนำสาหร่ายแกมเขียวมาผสมผสานในการเพาะปลูก ที่จะสามารถช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรได้.

© 2021 thairemark.com