Wednesday, 29 November 2023 - 3 : 41 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สุดยอด!นักวิจัย”มทส.”คิดค้นน้ำยาวิเศษคัดแยกเพศ”อสุจิโค”กำหนดเพศ ลดความเสี่ยงเพิ่มโอกาศเกษตรกรสร้างรายได้

นครราชสีมา-นักวิจัย มทส. โคราช คิดค้นนวัตกรรม 2X PLUS น้ำยาวิเศษ คัดแยกเพศอสุจิโค สามารถกำหนดเพศโคตามความต้องการ ลดการสูญเสีย เพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกำไรให้ผู้เลี้ยง เดินหน้าพัฒนาต่อยอดใช้ในสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่น

รองศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.มารินา เกตุทัต คาร์น และดร.สุเมธ อิ่มสุนทรรักษา หัวหน้าโครงการและนักวิจัยนวัตกรรม 2X PLUS น้ำยา คัดแยกเพศอสุจิโค แถลงถึงความสำเร็จผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2X PLUS น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงช่วยลดการสูญเสีย และเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้เพิ่มกำไรให้แก่ผู้เลี้ยงโคในประเทศไทย

ดร.อนันต์ ทองระอา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดเผยว่า ทีมวิจัยได้นำปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคข้อหนึ่ง คือ ความต้องการเพิ่มจำนวนประชากรลูกโค “เพศเมีย”แม้ว่าปัจจุบัน การผสมเทียมจะเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญ แต่ยังไม่สามารถกำหนดเพศของลูกโคได้ผลตามเป้าหมาย ทีมวิจัยจึงได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มจากการเลี้ยงเซลส์ลูกผสม Hybridoma ที่สามารถสร้าง Anti-bovine Y sperm Antibody และทำแอนติบอดี้ให้บริสุทธิ์โดยการตกตะกอน ด้วยแอมโมเนียมซัลเฟต และผ่านโปรตีน A คอลัมภ์ จากนั้น วัดความเข้มข้นของแอนติบอดี้ที่บริสุทธิ์ แล้วบรรจุลงในขวดน้ำยา 2X PLUS พร้อมกับโปรตีนคอมพลิเมนต์และสารสำคัญอื่นๆ ในสภาวะปลอดเชื้อ ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ เมื่อทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ และทดลองใช้จริงในฟาร์มโค สามารถทำให้เกิดเพศเมียได้ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ จึงนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์เป็นผลสำเร็จ

ทั้งนี้นวัตกรรม 2X PLUS น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค ได้ถูกพัฒนาคิดค้นให้ใช้งานได้ง่ายคือ ผสมน้ำเชื้อโคแช่แข็งที่ต้องการเข้ากับ น้ำยา 2X PLUS จากนั้นบ่มไว้ที่ 38 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 20 นาที ซึ่งในหลอดน้ำยาจะเกิดปฏิกิริยาการทำลายตัวเองของอสุจิเพศผู้ เหลือเพียงอสุจิเพศเมียที่จะถูกนำเข้าผสมกับไข่โค ตามขั้นตอนการผสมเทียมปกติทั่วไป ช่วยให้ประหยัดเวลา ลดการสูญเสีย เพิ่มโอกาสในการเกิดลูกโคเพศเมียตามความต้องการของตลาดดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงโคที่มีความชำนาญจึงสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานได้ทันที อย่างไรก็ตาม ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2X PLUS น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค ได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย เกิดการต่อยอดองค์ความรู้กว่า 10 ปี ประกอบด้วย สภาวิจัยแห่งชาติ เทคโนธานี มทส. และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ทั้งด้านเงินทุนวิจัย ห้องปฏิบัติการทดลองเทคโนโลยีชั้นสูง การจัดสรรทุนนักวิจัย ทั้งสามารถพัฒนาผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์เป็นผลสำเร็จเป็นที่ยอมรับทั้งใน

ต่างประเทศ จำหน่ายหลอดละ 500 บาท ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการนำเข้าต่างประเทศได้ถึง 10 เท่า ที่สำคัญนวัตกรรม 2X PLUS น้ำยาคัดแยกเพศอสุจิโค ได้ถูกนำไปใช้ในฟาร์มโคในภาคอีสาน ภาคกลางของไทย ประเทศออสเตรเลีย และเกาหลีใต้ สามารถการันตีผลงานจากรางวัล Gold Prize ในงานจัดแสดงทรัพย์สินทางปัญญาระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อพฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ประสบผลสำเร็จได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ยังได้มีการวิจัยพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่น เช่น ควาย หมู แพะ และแกะ อีกด้วย.

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ//นครราชสีมา

© 2021 thairemark.com