Tuesday, 16 July 2024 - 3 : 34 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

ยก “อมก๋อยโมเดล” รับซื้อพืช 3 หัว 23 กลุ่ม 4 จังหวัดเหนือหวังดันราคาสูง

กรมการค้าภายใน จับมือเครือข่ายพันธมิตรขับเคลื่อน “อมก๋อยโมเดล” รับซื้อพืช 3 หัว 23 กลุ่ม 4 จังหวัด หวังดันราคาสูงตั้งแต่ต้นฤดูกาล เพื่อส่งมอบให้ผู้ซื้อปลายทางที่มีความต้องการในปริมาณสูง

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในเข้าไปดำเนินการรับซื้อพืช 3 หัว (หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม) จากกลุ่มเกษตรกรเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต เพื่อเป็นหลักประกันให้กับพี่น้องเกษตรกรว่าจะมีตลาดรองรับผลผลิต สามารถขายสินค้าเกษตรได้ในเกณฑ์ดีตลอดฤดูกาล

รวมทั้งเตรียมมาตรการต่างๆ รองรับและให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด จากการดำเนินมาตรการเชิงรุกในปี 65 ที่กรมฯ ได้ดำเนินการเชื่อมโยงผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร ภายใต้มาตรการ “อมก๋อยโมเดล” ในปริมาณรวม 9,000 ตัน ประกอบด้วย หอมหัวใหญ่ 3,400 ตัน กระเทียม 5,400 หอมแดง 200 ตัน สามารถช่วยดึงราคาของพืช 3 หัว ให้อยู่ในราคาที่สูง โดยราคาปี 65 หอมหัวใหญ่ อยู่ที่ 12 บ./กก. สูงกว่าปี 64 ที่ 8.66 บ./กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 หอมแดง อยู่ที่ 9.50 บ./กก. สูงกว่าปี 64 ที่ 9 บ./กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 และกระเทียม อยู่ที่ 14 บ./กก. สูงกว่าปี 64 11.54 บ./กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 21

สำหรับในปี 66 นี้ คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตในภาพรวมมีปริมาณรวม 257,135 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 65 ประมาณร้อยละ 10 แบ่งเป็น หอมหัวใหญ่ 36,479 ตัน หอมแดง 155,765 ตัน และกระเทียม 64,891 ตัน ซึ่งหอมหัวใหญ่และกระเทียมจะออกสู่ตลาดช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน โดยในวันนี้ (27 ม.ค. 66) กรมฯ ได้ขับเคลื่อนมาตรการ “อมก๋อยโมเดล” รับซื้อผลผลิตในราคานำตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูกาลผลิต โดยผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรเครือข่ายภาคเอกชน 16 ราย ประกอบด้วย ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก ตลาดกลาง อาทิ ตลาดไท ตลาดสี่มุมเมือง ตลาดศรีเมือง และตลาดล้านเมือง ห้างค้าปลีก-ค้าส่ง อาทิ แม็คโคร โลตัส บิ๊กซี เดอะมอลล์ และท็อปส์ สถานีให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง อาทิ พีที PTT Station บางจาก และเชลล์ เข้ารับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร

โดยได้จัดให้มีพิธีลงนามสัญญาข้อตกลงมาตรฐาน และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การรับซื้อพืช 3 หัว (หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม) เพื่อเป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าตลอดฤดูกาล ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนการบริหารจัดการพืช 3 หัว อมก๋อยโมเดล @เชียงใหม่” รับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกร จำนวน 23 กลุ่ม 4 จังหวัด ได้แก่ จ.เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และศรีสะเกษ ปริมาณรับซื้อรวม 22,800 ตัน หอมหัวใหญ่ 7,300 ตัน หอมแดง 7,500 ตัน กระเทียม 8,000 ตัน รวมมูลค่ากว่า 350 ล้านบาท รวมทั้งมีการ Kick off ปล่อยคาราวานหอมหัวใหญ่ ณ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา จำกัด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อปลายทางในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งมีความต้องการหอมหัวใหญ่ในปริมาณที่สูง

ปัจจุบันเป็นช่วงต้นฤดูการผลิตราคาซื้อขายพืช 3 หัว ในตลาดอยู่ในเกณฑ์ดีกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก โดยราคาแบบสด หอมหัวใหญ่ ปีนี้อยู่ที่ 16 บ./กก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 12 บ./กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 หอมแดง ปีนี้อยู่ที่ 12 บ./กก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 9.50 บ./กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 26 และกระเทียม ปีนี้อยู่ที่ 16 บ./กก. สูงกว่าปีที่แล้วที่ 14 บ./กก. เพิ่มขึ้นร้อยละ 14

“นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังได้เตรียมมาตรการบริหารจัดการต่างๆ รองรับผลผลิตควบคู่กับมาตรการดูดซับผลผลิตพืช 3 หัว (หอมหัวใหญ่ หอมแดง กระเทียม) ออกจากแหล่งผลิต อาทิ โครงการบริหารจัดการตลาดพืชหัว ปี 2566 การสนับสนุนค่าบริหารจัดการคุณภาพและเชื่อมโยงกระจายผลผลิต การสนับสนุนค่าบริหารจัดการซื้อและรวบรวม การแปรรูปผลผลิตพืช 3 หัว เพื่อกระจายเข้าสู่ร้านอาหารและร้านค้าธงฟ้า รวมทั้งการกำกับดูแลการขนย้ายและการนำเข้า” นายวัฒนศักย์กล่าว.

© 2021 thairemark.com