Thursday, 22 February 2024 - 5 : 08 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

เกษตรกรไทยเฮ! สปป.ลาว ไฟเขียวส่งออกผลไม้ไทยไปจีน ไม่ต้องเปิดตู้กลางทาง

“มนัญญา” เผยข่าวดีรับฤดูผลไม้ไทย กรมวิชาการเกษตร บรรลุข้อตกลงกับ สปป.ลาว ไฟเขียวส่งออกผลไม้ไทยไปจีนไม่เปิดตู้กลางทาง พร้อมร่วมมือพัฒนาด้านวิชาการเกษตรสองประเทศ

เมื่อวันที่ 28 ม.ค.66 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานผลการหารือระหว่าง นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กับ นายบุญจันทน์ คมบุญสิทธิ์ อธิบดีกรมปลูกฝัง และคณะผู้บริหารของกรมปลูกฝัง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เพื่อยกระดับเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการเกษตร มาตรการสุขอนามัยพืช และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ไทย-ลาว โดยผลการหารือเป็นที่น่ายินดีเมื่อทางการของ สปป.ลาว ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกทางการค้า ในลักษณะการค้าชายแดนไทย-ลาว และการอำนวยการในการส่งออกสินค้าเกษตรของไทยผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม ทั้งการขนส่งผ่านเส้นทางรถไฟ เส้นทางรถบรรทุก โดยไม่เปิดซีลตู้หรือตัดตราผนึกของไทยระหว่างทางของการขนส่ง นอกจากนั้น จะร่วมกันการยกระดับความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการเกษตรเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรไทย-ลาว

“ถือว่าเป็นผลสำเร็จในการเจรจาครั้งนี้ ซึ่งต้องขอขอบคุณทางการของ สปป.ลาว เป็นอย่างยิ่ง และเป็นข่าวดีต้อนรับฤดูผลไม้ภาคตะวันออกของไทยและเกษตรกรไทยทั่วประเทศ ซึ่งผลผลิตจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาด โดยเฉพาะทุเรียน ที่จะเริ่มมีผลผลิตปลายเดือนมีนาคมเป็นต้นไป โดยมีตลาดส่งออกใหญ่คือประเทศจีน ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรไทยช่วยกันรักษามาตรฐานการผลิตให้ได้คุณภาพ เพื่อรักษาตลาดส่งออกให้เติบโตสร้างรายได้ให้เกษตรกรและประเทศไทยอย่างยั่งยืน” รมช.เกษตรฯ กล่าว

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า ได้ร่วมประชุมพร้อมผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเมืองเวียงจันทน์ของไทย หารือกับ นายบุญจันทน์ คมบุญสิทธิ์ อธิบดีกรมปลูกฝัง และคณะผู้บริหาร เพื่อยกระดับเกี่ยวกับความร่วมมือด้านวิชาการเกษตร มาตรการสุขอนามัยพืช และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ไทย การเยือนในระดับรัฐมนตรีครั้งนี้ นอกจากเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ทางด้านวิชาการเกษตร การกักกันพืช และการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างสองประเทศแล้ว ผลสำเร็จยังรวมถึงการจัดการขนส่งและโลจิสติกส์ ในระบบรางของสินค้าเกษตรไทย เพื่อรองรับฤดูกาลส่งออกทุเรียนสด และผลไม้สดภาคตะวันออก ที่จะส่งออกด่านรถไฟโม่ฮาน ของจีน ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาในการขนส่ง และรักษาคุณภาพของผลไม้ไทย (Premium Thai Fruits) จนถึงผู้บริโภค

ทั้งนี้ ได้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และตั้งคณะทำงานร่วมด้านวิชาการเกษตรและกักกันพืช ไทย-ลาว (Joint Working Group) พร้อมกำหนดการประชุมร่วมครั้งแรก โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพในต้นเดือนพฤษภาคม 2566 ภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ประเด็น ดังนี้ 1. ความร่วมมือด้านวิชาการการเกษตร เพื่อยกระดับการผลิตพืชให้ได้มาตรฐาน เพื่อการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก อาทิ การจัดหลักสูตรฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสินค้าพืชให้ได้มาตรฐานการเกษตรที่ดี และเหมาะสม (GAP) การใช้เครื่องจักรกลการเกษตร การคัดบรรจุตามมาตรฐาน GMP เป็นต้น ตลอดจนการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาสหกรณ์การเกษตร ระบบการทำบัญชีสหกรณ์ และระบบการควบคุมภายในให้แก่สหกรณ์ของ สปป. ลาว

  1. ความร่วมมือด้านมาตรการสุขอนามัยพืชไทย-ลาว เพื่อเพิ่มศักยภาพความสามารถการควบคุมจัดการโรค แมลง ศัตรูพืช เพื่อการส่งออก ตลอด Supply Chain รวมถึงความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช ในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกที่เป็นด่านชายแดนถาวร และด่านพรมแดนชั่วคราว ที่เป็นจุดผ่อนปรน และ 3. การอำนวยความสะดวกทางการค้า ในลักษณะการค้าชายแดนไทยลาวและการอำนวยการ ในการส่งออกผ่านแดนไปยังประเทศที่สาม เช่น ส่งออกผลไม้ไทยผ่านแดน สปป. ลาวไปยังประเทศจีน ทั้งในรูปแบบ เส้นทางรถไฟ เส้นทางรถบรรทุก ซึ่ง ไทย – จีน มีข้อตกลงการส่งออกผลไม้ผ่านประเทศที่สามต้องเป็นไปตามมาตรการสุขอนามัยพืช และปิดตราผนึก (ซีลตู้คอนเทนเนอร์) ของกรมวิชาการเกษตร เพื่อป้องกันการปนเปื้อน และปลอมปนสินค้าในระหว่างการขนส่ง ดังนั้น กรณีการส่งออกผลไม้จากไทยผ่านแดนลาวไปจีน จะไม่มีการตัดตราผนึก (ซีลตู้คอนเทนเนอร์) ยกเว้นกรณีที่มีข้อมูลเรื่องการซุกซ่อนสิ่งผิดกฎหมาย
© 2021 thairemark.com