Wednesday, 24 July 2024 - 1 : 53 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

“ณัฏฐกิตติ์”อธิบดีกรมการข้าวมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือเกษตรกรอุทุมพรสัยน้ำท่วมนาล่ม

ศรีสะเกษ-“ณัฏฐกิตติ์”อธิบดีกรมการข้าวมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือเกษตรกรตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรสัย ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพื้นที่นาข้าวเสียหายจากพายุโนรูถล่ม

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และนายบุญมี สุรโคตร สว.จังหวัดศรีสะเกษ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและการช่วยเหลือเกษตกรผู้ปลูกข้าวนาปี 2565ที่เทศบาลตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย โดยมีนายศราวุธ ทรงโฉม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายนิรุตย์ เกษกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลโคกจาน และเกษตรกรตำบลโคกจาน ได้ให้การต้อนรับและรับมอบถุงยังชีพช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบน้ำท่วม และนำลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมข้าวนาปี2565

และเพื่อให้นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว และนายบุญมี สุรโคตร สว.จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับทราบข้อเท็จจริงและนำเสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรเป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวในอัตรา 1 ไร่ต่อ 15 กิโลกรัม เกษตรกรที่ประสบภัยน้ำท่วมจะได้รับทุกคนๆละไม่เกิน 30 ไร่ รวมทั้งสิ้นประมาณ 90,000 กิโลกรัม ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้แก่เกษตรกรในเขตตำบลโคกจาน เพื่อเป็นการให้กำลังใจในการดำรงชีวิตประจำวันในสภาวะน้ำท่วม และเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตำบลโคกจาน ให้มีเมล็ดพันธุ์ข้าวไวัเพาะปลูกเมื่อหลังน้ำลดต่อไป

นายนิรุตย์ เกษกุล นายกเทศมนตรีตำบลโคกจาน กล่าวว่า ตำบลโคกจาน ได้ผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้ มีเกษตรกรเดือดร้อนข้าวนาปีเสียหายประมาณ 3,000 ไร่ บ่อเลี้ยงปลาประมาณ 18 บ่อ ถนนเสียหายไม่สามารถสัญจรไป-มาได้จำนวน 25 เส้น ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวน 1,136 ครัวเรือน ในการนี้ เทศบาลตำบลโคกจาน ได้ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้น โดยการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยเทศบาลตำบลโคกจาน ตั้งเต็นท์ที่พักผู้ประสบภัยอุทกภัย/ศูนย์พักคอยที่ ทต.โคกจาน ติดตั้งป้ายแจ้งเตือน สำหรับผู้ใช้เส้นทางจราจร ถนนที่ถูกน้ำท่วม มอบเรือพลาสติก ให้ชาวบ้านยาง หมู่ที่ 7 จำนวน 1 ลำ ที่ได้รับการสนับสนุนเรือท้องแบน จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้สัญจรออกจากบ้านพักอาศัย

และวางกระสอบทรายกั้นน้ำ ไม่ให้ไหลเข้าหมู่บ้านและโรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี จัดทำชุดแทนความห่วงใย ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ทั้งหมด 10 หมู่บ้าน จำนวน 1,136 ครัวเรือน เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เบื้องต้น แจ้งทุกหมู่บ้านชุมชนเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนประชาชน ที่อยู่อาศัย และทำการเกษตร ในเส้นทางน้ำ เพื่อป้องกันทรัพย์สินเสียหาย แจ้งทุกหมู่บ้านชุชนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขและประกาศจังหวัดศรีสะเกษ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่น้ำท่วม ระมัดระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการ และเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ สำหรับโรคที่มากับน้ำท่วม ได้รับการบริจาคสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จากหน่วยงานราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน หมู่บ้านชุมชน

ตลอดจนพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นทิตำบลโคกจานต่อไป สภากาชาดไทยมอบถุงยังชีพ จำนวน 519 ชุด กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโคกจาน มอบชุดเวชภัณฑ์ยา จำนวน 100 ชุด และสาธารณสุข รพ.อุทุมพรพิสัย รพ.สต.โคกจาน ออกตรวจสุขภาพ มอบยาให้กับผู้ประสบภัยทุกหมู่บ้านในส่วนของพื้นที่ แจ้งให้ผู้นำหมู่บ้านสำรวจความเสียหาย เพื่อรวบรวมรายงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงต่อไป

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน

© 2021 thairemark.com