Wednesday, 24 July 2024 - 6 : 47 pm
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลกฯ หนุนกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ตอกย้ำไทยผู้ผลิตเนื้อไก่ระดับโลก ปลดโรค ปลอดภัย

สมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย จัดงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสัตว์ปีก และติดตามข้อมูลที่ทันสมัย จากผู้เชี่ยวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมี น.สพ.ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานฯ พร้อมด้วย นางภัทนีย์ เล็กศรีสมพงษ์ อุปนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคม ร่วมการประชุม ณ ห้อง Phoenix2 อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี กรุงเทพฯ

นายสัตวแพทย์ศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ นายกสมาคมวิทยาศาสตร์สัตว์ปีกโลก สาขาประเทศไทย หรือ World Poultry Science Association (WPSA) Thailand Branch เปิดเผยว่า ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านอุตสาหกรรมสัตว์ปีกระดับสากลมานานหลายทศวรรษ การจัดประชุมทุกปีเพื่อเป็นเวที เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมเข้าถึงข้อมูลด้านวิวัฒนาการในการผลิต เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และประสบการณ์ในด้านวิชาการผลิตสัตว์ปีก เผยแพร่ความรู้ แนวความคิด และวิทยาการใหม่ๆ แก่สมาชิก พร้อมให้การสนับสนุนการศึกษา วิจัย ค้นคว้า และการดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการการผลิตสัตว์ปีก ทั้งภายในและต่างประเทศ ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมสัตว์ปีกต่อไป

สำหรับปีนี้ ยังคงมุ่งเน้นการบรรยายด้านวิชาการ โดยนักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ ตอกย้ำความเชื่อมั่นด้านสัตว์ปีกที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการผลิต การวิจัย และการพัฒนา เพื่อให้ได้ผลผลิตสัตว์ปีกที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดโรค ปลอดภัย ปลอดสาร สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ผู้บริโภคทั่วโลก ตลอดจนแนวโน้มความต้องการสินค้าที่มาจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน

“ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นผู้ผลิตเนื้อไก่และส่งออกเนื้อไก่รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไก่ติดอันดับโลก จึงมีการติดตามงานวิจัยที่หลายประเทศจัดทำและออกเผยแพร่อย่างใกล้ชิด และเตรียมความพร้อมตลอดห่วงโซ่การผลิต (Supply Chain) ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง” น.สพ.ศักดิ์ชัย กล่าว

© 2021 thairemark.com