Sunday, 1 October 2023 - 5 : 50 am
kanda_002
OIC_001
data-no-lazy="1"
kanda_002
OIC_001

Prognoza kursu euro i dolara na 2022 r Rafał Benecki, ING

Obecnie media z dużą uwagą śledzą działania podejmowane przez Europejski Bank Centralny. W końcu po raz ostatni stopy procentowe podnosił w 2011 roku. W czerwcu EBC poinformował, że utrzyma je na stałym poziomie, lecz zapowiedział nieubłagane podwyżki na lipiec oraz wrzesień.

kurs dolara prognozy 2023

Kurs amerykańskiej waluty oscyluje obecnie w wartości 4,4 zł, a europejska pieniądz odnotował w połowie marca znaczny spadek 4,7 zł i na dzień dzisiejszy oscyluje właśnie w tej wysokości. Złoto, razem z dolarem USA, który traci swoją funkcję jaką waluta rezerwowa, jest rynkowym instrumentem, azylem. Na wykresie pokazano przeciwną zależność lexatrade długoterminową między indeksem dolara USA (biała linia) a dynamiką cen złota (żółta linia). W lipcu rozpoczął się trwały wzrost z powodu gwałtownego spadku dochodowości w USA. W sierpniu cena złota nie zmieniała się mocno. Jednak od 6 do 9 sierpnia cena znacznie spadła w związku z pojawieniem się mocnych danych na temat rynku pracy w USA.

Złoty: spełniają się optymistyczne prognozy kursu euro

Kluczowym czynnikiem ryzyka dla perspektyw złotego, przynajmniej w krótkim terminie, wydaje się kwestia bezpieczeństwa energetycznego w Europie. Istotne znaczenie będą miały również dalsze kroki Narodowego Banku Polskiego i rządu oraz rozwój wydarzeń na rynkach, szczególnie surowcowych. Niepewność w zakresie szeregu kwestii istotnych dla kształtowania się kursu złotego w przyszłości jest podwyższona. Obecna sytuacja jest wyjątkowo niekomfortowa dla władz. Z jednej strony chcą kompensować obywatelom trudną sytuację związaną z wyższymi kosztami życia i ponoszą dodatkowe wydatki będące konsekwencją agresji militarnej Rosji na Ukrainę. Z drugiej strony nie powinny bagatelizować ryzyka dodatkowego podbijania dynamiki cen i zwiększania nierównowagi w bilansie płatniczym.

Nawet jeśli Ukraina odeprze atak, to nadal Polska będzie musiała zmagać się z rosnącymi cenami ropy i gazu z powodu ograniczenia dostępu do złóż w Rosji lub zawyżenia dostarczenia surowców energetycznych przez Rosję. To bezpośrednio wpływa na wartość złotówki względem walut. Zasadniczo przy drogich aktywach należy wstrzymać się z ich zakupem i zastanowić się nad sprzedażą obecnie posiadanych, aby osiągnąć wymierne zyski. Choć dolar stoi wysoko, to jednak nie należy się spodziewać jego spadku w najbliższych miesiącach w porównaniu do złotówki. Sytuacja gospodarcza w Polsce powoduje, że złotówka bardzo szybko traci na wartości, o czym wspomnieliśmy już wcześniej. Jak widać, nawet najstabilniejsza waluta nie jest obojętna zawirowaniom na rynku światowym i może w krótkim czasie stracić na wartości.

Czy warto kupić euro lub dolary w 2022?

Z kolei frank szwajcarski jest najdroższy w historii. Należy sobie uświadomić gorzką prawdę, że waluta polska jest aktualnie słaba i nie ma perspektyw na znaczne zwiększenie jej wartości. Oprócz wojny obok wschodniej granicy Polsce także towarzyszy nieciekawa sytuacja gospodarcza. Co prawda na całym świecie, ark still accumulating novartis czy to w państwach europejskich, czy w Stanach Zjednoczonych z powodu ograniczonego dostępu do ropy naftowej i gazu z Rosji, ceny wszystkich produktów wzrosły. Jednakże w Polsce inflacja jest drastycznie wysoka w porównaniu do innych państwa – w kwietniu GUS ogłosił wskaźnik inflacji na poziomie 12,3%.

Czy warto trzymać oszczędności w euro?

Euro – waluta wspólnotowa

Jeśli nabywasz euro w celach inwestycyjnych czy oszczędnościowych, właściwie automatycznie zakładasz, że osłabieniu ulegnie waluta amerykańska. Lepiej więc trzymać część oszczędności w dolarach, a część w euro.

W kolejnych tygodniach to ona powinna mieć kluczowe znaczenie, szczególnie że kończy się intensywny okres posiedzeń banków centralnych” – dodaje. Prognoza kursu dolara na koniec miesiąca 4.35, zmiana w Wrzesień -2.03%. W miarę jak Fed będzie kończył normalizację, dolar amerykański będzie prawdopodobnie tracił na wartości, ale w wolniejszym tempie, niż wcześniej sądziliśmy. W ostatnich tygodniach złoty był jedną z najgorzej radzących sobie walut na świecie. Jego osłabienie nie jest jednak odosobnione. Wyraźnie tracą również inne waluty emerging markets (szczególnie Ameryki Łacińskiej) oraz większość europejskich walut krajów rozwiniętych .

Kolejny szalony dzień. Ale złoty obronił pozycje

W ujęciu średnim inflacja będzie jednak bardzo przypominać tę z 2022 roku (tu i tu poziomy średnio dwucyfrowe). „Dostrzegamy oznaki spowolnienia gospodarczego tak w Europie, jak i na poziomie globalnym, nie zakładamy jednak materializacji najgorszego scenariusza. Sądzimy również, że wiele z ryzyk jest już zawartych w cenach, co ogranicza przestrzeń do ewentualnych spadków kursu EUR/USD (a tym samym wzrostów USD/PLN). Biorąc pod uwagę rynkowe pozycjonowanie, jakakolwiek poprawa w zakresie perspektyw gospodarczych, szczególnie w Europie, powinna mieć potencjał do zauważalnego wsparcia wspólnej waluty” – komentuje starszy analityk Ebury. Złoty w parze z bardzo mocnym dolarem amerykańskim osłabił się do najniższego poziomu w historii. W parze ze swoją walutą odniesienia – euro – jest najsłabszy od marca.

Tam też znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw. Oczekuje się, że sytuacja na świecie będzie jeszcze bardziej napięta, co może być jeszcze jednym pozytywnym czynnikiem dla złota, które uważana jest za bezpieczny aktyw inwestycyjny w czasie destabilizacji rynkowej. Tu cena złota posiada podwyższoną zmienność i może dokonywać szybkie ruchów. Banki centralne kupują metale szlachetne co kwartał od początku 2011 r. W trzecim kwartale 2020 były one sprzedawcami netto, zmniejszając rezerwy o 12,1 ton.

Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii. W 2021 roku osiągnął wartość 30 mld złotych

W rezultacie albo rozpoczęli pracę zdalną w Polsce dla swojego pracodawcy z siedzibą na Ukrainie albo po prostu podjęli pracę w Polsce. Wykonują oni swoją pracę z polskiego adresu zamieszkania i to wkrótce zrodzi problem dotyczący opodatkowania dochodów z tej pracy omówiony poniżej. Slim VAT 3 – znaczące zmiany w VAT 12 sie 2022 Slim VAT 3 trafił do konsultacji publicznych. Jest to kolejny pakiet uproszczeń w rozliczeniach VAT dla przedsiębiorców. Remanent likwidacyjny dla celów VAT – jak ustalić wartość towarów 12 sie 2022 Podatnik będzie sporządzał spis z natury dla celów VAT przy likwidacji działalności gospodarczej.

kurs dolara prognozy 2023

Trzeba się zastanowić tylko, w jaką walutę inwestować w 2022 roku. Niezbyt dobrze przedstawiają się jednak projekcje inflacji na ten rok, jak i na kolejne lata. Według przewidywań, w 2022 roku będzie ona średnio w przedziale od 9,3 proc. To prawie dwa razy więcej, niż mówiły jeszcze listopadowe projekcje, które zakładały dynamikę wzrostu cen na poziomie 5,1-6,5 proc.

Ogromny wzrost zysków Orlenu. Prognozuje średnią cenę ropy naftowej

Jeśli mamy jakieś oszczędności, z którymi nic nie zrobimy, to podgryzać je będzie wciąż rosnąca inflacja. Czy w tym wypadku warto przeznaczać je na zakup walut, które osiągają wymieniaj fundusze będące przedmiotem obrotu aktualnie swoje szczyty? W najbliższym czasie już nie tylko paliwo czy żywność będą znacznie droższe. Więcej zapłacimy za każdy towar zza granicy, czy też zagraniczne wakacje.

© 2021 thairemark.com